Najbliższe

Szkolenia

Terminy na rok 2020
wkrótce. Zapraszamy.

Motto Fimade
"Nasze atuty twoje zyski

Najbliższe

Szkolenie

Terminy szkoleń na 2020 rok
wkrótce. Zapraszamy.

Motto Fimade
"Nasze Atuty twoje zyski"
Jesteśmy Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Autodesk.
Szkolenia prowadzi Certyfikowany Instruktor Autodesk.
Autorskie, na bieżąco aktualizowane materiały szkoleniowe.
Szkolenia w małych grupach.
Prowadzimy szkolenia nawet dla jednej osoby.
Bezpłatny suport po szkoleniowy dla każdego uczestnika.
Autorskie, na bieżąco aktualizowane materiały szkoleniowe.

MODELOWANIE 3D

Modelowanie 3D umożliwia inwestorom zrozumienie zamierzeń projektantów, wykonawcom oszczędza problemów z realizacją, a przyszłym nabywcom ukazuje zalety danego wyrobu. Dzięki modelom 3D możemy „stawiać czoła” większym wyzwaniom projektowym i spełniać coraz wyższe oczekiwania wobec produktu końcowego.

 
Model 3D umożliwia:
• w szybki sposób zobrazowanie każdego złożonego projektu i wyeliminowanie nieporozumień wynikających z interpretacji rysunków 2D. Dzięki prototypom można zaoszczędzić czas i środki do ich produkcji (możliwość eksportu modelu na drukarkę 3D)

• szybsze i łatwiejsze wprowadzanie zmian w projekcie, przy jednoczesnej automatycznej aktualizacji dokumentacji wykonawczej i zestawieniowej (2D)

• lepszą prezentację projektu za pomocą wizualizacji 3D (łatwiejszy przekaz intencji i założeń projektowych)

• wykrywanie kolizji, czyli eliminację kosztownych błędów na etapie projektowania.

Ze względu na różny stopień złożoności bryły oraz ich liczbę, wycenę dokonujemy dla każdego przypadku indywidualnie.