Najbliższe

Szkolenia

Terminy na rok 2020
wkrótce. Zapraszamy.

Motto Fimade
"Nasze atuty twoje zyski

Najbliższe

Szkolenie

Terminy szkoleń na 2020 rok
wkrótce. Zapraszamy.

Motto Fimade
"Nasze Atuty twoje zyski"
Jesteśmy Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Autodesk.
Szkolenia prowadzi Certyfikowany Instruktor Autodesk.
Autorskie, na bieżąco aktualizowane materiały szkoleniowe.
Szkolenia w małych grupach.
Prowadzimy szkolenia nawet dla jednej osoby.
Bezpłatny suport po szkoleniowy dla każdego uczestnika.
Autorskie, na bieżąco aktualizowane materiały szkoleniowe.

USŁUGI SZKOLENIOWE

STUDENCI*, OSOBY BEZROBOTNE

POZOSTALI KLIENCI

NAZWA KURSU

ILOŚĆ GODZIN

CENA**

CENA**

AutoCAD st.1

20 h

550 zł

800 zł

AutoCAD st.2

20 h

550 zł

800 zł

AutoCAD Mechanical

20 h

550 zł

950 zł

Inventor st.1

20 h

550 zł

1220 zł

Inventor st.2

20 h

550 zł

1220 zł

Autodesk Vault

20 h

500 zł

500 zł

Szkolenie dedykowane

do uzgodnienia

do uzgodnienia

do uzgodnienia

* Dotyczy studentów do ukończenia 26 roku życia.
** Podane ceny są kwotami brutto(nie jesteśmy płatnikami VAT).

USŁUGI DODATKOWE

CENA*

Przerysowanie dokumentacji rysunkowej (ze skanów, zdjęć, dokumentacji papierowej do formatu 2D DWG)

Cena uzależniona od złożoności rysunku (od 20 zł za format A4)

Przerysowanie dokumentacji rysunkowej (ze skanów, zdjęć, dokumentacji papierowej do formatu 2D DWG)

Cena uzależniona od złożoności rysunku (od 20 zł za format A4)

Modelowanie 3D z dokumentacji rysunkowej (ze skanów, zdjęć, dokumentacji papierowej)

Cena uzależniona od złożoności rysunku (od 20 zł za format A4)

Modelowanie 3D z dokumentacji rysunkowej (wykonanej w formacie 2D DWG)

Cena uzależniona od złożoności rysunku (od 30 zł za format A4)

Standaryzacja projektowania CAD

100 zł/h

Wdrażanie systemu Vault – programu do zarządzania dokumentacją projektową.

70 zł/h

*Podane ceny są kwotami brutto (nie jesteśmy płatnikami VAT)